ห้องพักของเรา

ห้องพักของรายาบุรีทั้ง 9 แบบ ให้คุณได้สัมผัสความหรูหราในสไตล์โมเดิร์น พร้อมกับความ สะดวกสบายควบคู่ไปกับการได้สัมผัสธรรมชาติ ผืนนํ้า และเทือกเขาที่ โอบล้อมได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจด้วยพลังจากธรรมชาติ และเติมเต็มวันพักผ่อนของคุณให้อยู่ในความทรงจํา.