อาหารกลางวัน Raya Buri Resort Luxury Resort of Srinakarin Dam, Kanchanaburi
ENGLIASH
THAI
หน้าหลัก | ประเภทห้องพัก | สิ่งอำนวยความสะดวก | กิจกรรม | โปรโมชั่น | ราคา | สำรองห้องพัก | ห้องภาพ | แผนที่ | ติดต่อเรา
Loading...
RAYABURI RESORT VIRTUAL TOUR
 
 

อัตราค่าห้องพัก

ประเภทห้องพัก ราคาปกติ/คืน
รายา ริเวอร์ วิว 4,900 Bht.
รายา ไอส์แลนด์ สวีท 4,900 Bht.
รายา ไอส์แลนด์ 3,900 Bht.
รายา เลค วิว 3,900 Bht.
รายา ฮิลล์ไซด์ 2,900 Bht.
หมายเหตุ :
ราคาห้องพักข้างต้น เป็นราคาสำหรับ 1 คืน และรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- กรณีบุคคลที่สามพักเสริม คิดเพิ่มท่านละ 700 บาท (รวมอาหารเช้า)
- กรณีเด็กอายุ 5 - 12 ปีพักเสริม คิดเพิ่มท่านละ 350 บาท (รวมอาหารเช้า)
- ช่วงเทศกาลคือ วันหยุดปีใหม่ ( 30 ธ.ค.54 - 2 ม.ค.54)

*พบกับราคาพิเศษใน โปรโมชั่นเพจ

อัตราแพ็คเก็จทัวร์

   
ประเภทห้องพัก โปรแกรม 2 วัน 1 คืน/ท่าน โปรแกรม 3 วัน 2 คืน/ท่าน  
รายา ริเวอร์ วิว 2,880 Bht. 5,960 Bht. หมายเหตุ:
ราคาแพ็คเก็จทัวร์ข้างต้น เป็นราคาสำหรับ 1 ท่าน (1 ห้องพัก 2 ท่าน)
- บุคคลที่สาม พักเสริม ราคาจะลดลงจากราคาปกติ ดังนี้
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ท่านที่เสริมลดลง 450 บาท
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ท่านที่เสริมลดลง 900 บาท

รายา ไอส์แลนด์ สวีท 2,880 Bht. 5,960 Bht.
รายา ไอส์แลนด์ 2,380 Bht. 4,960 Bht.
รายา เลค วิว 2,380 Bht. 4,960 Bht.
รายา ฮิลล์ไซด์ 2,050 Bht. 4,300 Bht.
เด็กที่พักเสริม คิดราคา ดังนี้
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ไม่คิดราคา
เด็กอายุ 3-8 ปี ลด 50% จากราคาปกติ
เด็กอายุ 8-12 ปี ลด 20% จากราคาปกติ
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาปกติ
- ราคานี้ รวม ห้องพักปรับอากาศ, อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม, ล่องแพตามโปรแกรม
- ราคานี้ ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ช่วงเทศกาลคือ : - ช่วงเทศกาลคือ วันหยุดปีใหม่ ( 30 ธ.ค.54 - 2 ม.ค.54)
 
*รับราคาพิเศษสำหรับแพ็คเกจ ,กรุณาคลิ๊ก [BOOK NOW]

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

วันแรก วันแรก
14.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่รายาบุรี รีสอร์ท 14.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่รายาบุรี รีสอร์ท
16.30 น. ล่องแพชมธรรมชาติบริเวณทะเลสาบเขื่อน
ศรีนครินทร์ในบรรยากาศแสนโรแมนติก
ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกยามเย็น
(บริการ Soft Drink ท่านละ 1 Drink)
16.30 น. ล่องแพชมธรรมชาติบริเวณทะเลสาบเขื่อน
ศรีนครินทร์ในบรรยากาศแสนโรแมนติก
ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกยามเย็น
(บริการ Soft Drink ท่านละ 1 Drink)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
ณ ห้องอาหารรายาบุรี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
ณ ห้องอาหารรายาบุรี
วันที่สอง วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
08.30 น. เดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) พร้อม รับประทานอาหารเที่ยง(กล่อง)บนเรือ /ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน.
**กรณีไม่ถึง 10 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นล่องแพเหนือเขื่อนฯ แทน **
    14.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
    18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
ณ ห้องอาหารรายาบุรี
    วันที่สาม
    07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารรายาบุรี
    11.00 น. ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  * ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมล่องแพตามสภาพอากาศ
close [X]